30 Nisan 2014 Çarşamba

Awakining of the Inner Wisdom

When human awarness was much lower than today,  some wise  and/or enlighted people were telling to people around them about the  rules of righteous life so they can live such life. Basicly they were explaining laws of universe according to awarness of those people living in their times.

We call those  teachers  in different names in different cultures. Such as prophets, philosophers, gurus, sheikh etc.

Also  it was so hard to be englighted and one has to suffer so much to be able to achieve that state of mind in those days. Because collective awarness was not vibrating as high as of today.

Some of the Sat Guru 's (real teachers) are known as  Moses, Abraham, Sai Baba of Shirdi, Socrates, Muhammed, Guru Nanak, King Janaka, Lao-Tse, Zarahustra and Conficius.

Those days universe and all beings were accepted as seperated  beings from each other in public view.  There was no awarness of oneness and/or Law of Attraction as we can explain it all via Quantum Theory today.

Human awarness is able and ready to understand awarness of oneness and also laws of universe today. As we all know evolution is still  move alone and we are in the middle of awarness/conscious jump and/or revolution of consciousness.

According to  ancient knowledge of humankind ,  all wisdom , righteous life rules are in side us. It is showned with large green area around our abdominal region in the chart. Those inner wisdom just need to be activated  and/or enlighted in each human body.When it is activated by Kundalini Awakining than all the pure knowledge of universe as well as righteous life rules / inner wisdom are also awakened in one's awarness.

We know from inside what is right what is wrong!

When we are connected and keep our connection active  with the Source  than those rules are  also updated reqularly according the collective awarness / existence.

We are all part and parcel of one awarness/existence  and if we can achive our connection with the Source with our concious mind than inner wisdom inside us is awakened/enlighted.

Than we do not need anymore external  rules/laws and/or teachers/preachers.

Even religions of old days which are sipmly explainig laws of universe according to awarness of  people of those days.

We become our own guru / teachers. Spontaneously we became enlighted/righteous people.

It is spontaneouly and easyly can happen today. Because human awarness is ready for this quantum jump.

It is time to awakening our inner wisdom !

It is time spontaneously become righteous person!

It is time to get our self realization via Kundalini awakining!

It is time to reconnect our consciousness with the Source!

It is time to go back Home!

With love,


21 Nisan 2014 Pazartesi

Rejected Liver's Teachings

I had a very inretesting experience few weeks ago.

I met a teenage girl aged 14 whom her liver has being  rejected by whole her body/organs.

Yes you have read correctly!

Never heard such thing before and honestly I got quite influenced.

Tried to understand why this experience had appeared in my life as being like Alchemist.
Rejected liver!

As we all know liver problems are related with anger  which is not expressed.

According to this point of view, all body of the young girl was rejecting or not wanting to see a part of herself which was angry.

So there was a part of her in her psyche  which was full of anger. She was rejecting and not seeing that angry part in fact. Rejected angry part! I guess we all have such part.

As they said the root of anger is feeling desperate/hopeless.

When a part of us feels desperate and not able to express its feelings and needs , it was getting angry. Angry to outside and angry to inside. To himsel/herself. Perhaps it was getting angry to itselves desperation, inability, weakness in fact. It was gettinh angry to itself over and obver because it was not able to introspect its shadows as such and make necessary changes in his/her life. Perhaps we were escaping from our facts and shadows via rejecting this angry part.

As priority it seems we need to see and listen our angry part. Say sorry and ask forgiveness for not be able to see its fears and needs. Tell our love and thank to that part.

We are about to a astrological phenomen on 23rd April 2014 named Grand Cardinal Cross. It seems anger and be able to let go are the main topics about this special time.

We have to listen our inner part, and understand what we want to change in our lives. Also we have to let it be, allow! It is time for changes and transformation!

We need to make peace and become one with our angry part.

We should be compassionate to ourselves and leave the energy of anger this week!

Allow the change and transformation.

Who  knows may be this is the time we have been waiting and preparing ourselves for many years.

With love,

20 Nisan 2014 Pazar

Red Edilen Karaciğerin Anlattıkları

Çok ilginç bir deneyim yaşadım geçenlerde.

Bir ortamda 14 yaşlarında tüm vücüdu  tarafından karaciğeri RED eden bir genç kızla karşılaştım.

Evet evet doğru okudunuz!

İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya idim ve bayağı etkilendim açıkçası.

Anlamlandırmaya çalıştım bu yaşam deneyimime gelen durumu, Simyacı tavrı ile.


"Öfkeye tutunmak, zehir içmek ve karşıdakinin ölmesini beklemek gibidir." Buddha


Red edilen bir karaciğer!

Bilirsiniz karaciğer rahatsızlıklarının genelde duygusal boyutu  kabul edilmeyen ifade edilemeyen kızgınlık / öfke ile ilgilidir.

Bu bakış açısı ile sanki tüm vücudu bu genç kızın, öfkeli kızgın parçasını red ediyor, görmezden geliyordu.

Yani kişinin kendi psişesinde öfkeli/kızgın bir parçası vardı ve kişi bunu yok sayıyor görmezden geliyordu. Görmezden gelinen red edilen kabul edilmeyen öfkeli bir parça...Sanırım bu hepimizin içinde olan bir parça...

Öfke duygusunun asıl nedeni ise kendini çaresiz hissetmekmiş.

Yani kendini çaresiz hisseden parçamız , duygusunu ihtiyacını ifade edemeyince öfkeleniyordu ... Hem dışarıya hem de  içeriye , kendine.  Kendi çaresizliğine, acizliğine yetersizliğine , beceriksizliğine öfkeleniyordu aslında belkide. Tüm bu gölgeleri ile yüzleşip gerekli yaşamsal değişiklikleri yapamadığı için de kendine tekrar tekrar öfkeleniyordu. Öfkeyi  red ederek bu parçayı görmezden gelerek de kaçıyordu kişi kendi gerçeklerinden ,gölgelerinden. Ve de değişimden dönüşümden! Belki de bu korku idi bizi öfkelerimizi bırakmamıza engel olan.

İçimizdeki öfkeli parçamızı görmek ve onu dinlemekti sanki yapılması gereken öncelikle! İhtiyaçlarını korkularını görmeyip anlamadığımız için özür dileyerek affımızı istemek , sevgimizi ifade edip teşekkür etmek!

23 Nisan 2014 'de netleşecek bir astrolojik fenomen var önümüzde. Burada da öne çıkan temalar öfke ve bırakamadıklarımız.

İçimizi dinleyerek, kendimizde yaşamımızda neleri değiştirmek istediğimize bakmamız gereken ve değişime izin vermemiz gereken bir dönem bu sanki. Değişim ve dönüşüm zamanı!

Öfkeli parçamızla barışalım ve bütünleşelim artık...

Kendimize şefkatle yaklaşalım bu hafta ve artık titreşimlerimizi düşüren öfke enerjilerini  bırakalım!

Değişime dönüşüme izin verelim!

Kimbilir belki de yıllardır beklediğimiz ve hazırlandığımız an bu andır...

Sevgiyle

Günün Sözü / Word Of The Day


The most important thing that you can teach your children is that Well-being abounds. And that Well-being is naturally flowing to them. And that if they will relax and reach for thoughts that feel good, and do their best to appreciate, then they will be less likely to keep the Well-being away, and more likely to allow it to flow into their experience. Teach them the art of allowing.Çocuklarınıza öğretebileceğiniz en önemli şey refahın bolluk içinde var olduğudur. Ve bu refah doğallıkla onlara akmaktadır. Ve eğer sakin olup gevşerlerse ve kendilerini iyi hissettirecek düşüncelere ulaşabilirlerse ve ellerinden gelen en iyi şekilde şükrederlerse, refahı kendilerinden uzak tutmaları oldukça zor olacaktır ve daha çok refah yaşam deneyimlerine akacaktır. Onlara izin verme sanatını öğretin.Well -being = Refah, İyilik,Mutluluk, Afiyet


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...